BREUSSOVA MASÁŽ

Čo je Breussova masáž?
Túto metódu masáže založil rakúsky liečiteľ Rudolf Breuss. Breussova masáž je energeticko-manuálna masáž, v oblasti chrbtice (špeciálne pomalé hmaty, ktoré vedú priamo k chrbtici). Vďaka týmto hmatom dochádza spolu s použitím ľubovníkového oleja k uvoľneniu medzistavcových platničiek. V niektorých prípadoch je možné bezbolestné navrátenie vychýlených medzistavcových platničiek na svoje pôvodné miesto. Breussova masáž je ideálny doplnok po ošetrení Dornovou metódou.

Dĺžka trvania - 1 deň

Cena: 69,00 €

Keďže veľká časť problémov s pohybovým aparátom má psychickú príčinu, dochádza k spojeniu Dornovej metódy s rôznymi energetickými terapiami a masážami. Najčastejšie sa s ňou spája bankovanie a Breussova masáž.
Čo je Breussova masáž?
Túto metódu masáže založil rakúsky liečiteľ Rudolf Breuss. Breussova masáž je energeticko-manuálna masáž, v oblasti chrbtice (špeciálne pomalé hmaty, ktoré vedú priamo k chrbtici). Vďaka týmto hmatom dochádza spolu s použitím ľubovníkového oleja k uvoľneniu medzistavcových platničiek. V niektorých prípadoch je možné bezbolestné navrátenie vychýlených medzistavcových platničiek na svoje pôvodné miesto. Breussova masáž je ideálny doplnok po ošetrení Dornovou metódou.
Ako sa Breussova masáž vykonáva?
Breussova masáž spočíva v intenzívnom vtieraní masážneho oleja po celej dĺžke chrbtice. Dôraz sa pritom kladie na postihnuté, boľavé miesta. Pôsobením oleja sa medzistavcové platničky regenerujú a platničky sa tak lepšie vyrovnávajú do správnej polohy. Masážou a pôsobením oleja dochádza k lepšiemu okysličeniu tkanív platničiek, odplavovaniu škodlivín krvou a stimuláciou nervových vlákien, ktoré vedú z chrbtice. Celá chrbtica sa tak ľahšie regeneruje a pohyblivosť organizmu sa rozširuje.
Breussova masáž je veľmi jemná a u jej vykonávania nie sú známe žiadne kontraindikácie.

Aké sú výsledky Breussovej masáže?
Breussova masáž sa používa na uvoľnenie po aplikácií Dornovej metódy alebo taktiež ako príprava na Dornovu metódu. Výsledky, ktoré dosiahnete vďaka Breussovej masáži sú nasledovné:
- uvoľnenie a regenerácia medzistavcových platničiek
- vyrovnanie celkovej statiky organizmu
- zmiernenie svalového napätia
- slúži ako prevencia pri ochoreniach chrbtice
- vyrovnanie postavenia chrbta
- uvoľnenie psychických, fyzických i energetických blokov
Veľkou výhodou Breussovej masáže je fakt, že pri akútnych problémoch klienta sa veľmi často jedná o jedinú metódu, ktorú klient dokáže zniesť.