DORNOVA METÓDA

Dornova metóda dokáže klienta zbaviť rôznych bolestí a ťažkostí pohybového aparátu. Rovnako dokáže zmierniť prejavy skoliózy a hyperkyfózy. Podľa Dorna sa naše svaly vždy riadia podľa pozície kĺbov a chrbtice. V prípade, že tieto nefungujú ako by mali, naše svaly sa takémuto držaniu tela prispôsobia a požadujú ho za správne. To znamená, že držia naše telo v nesprávnej pozícií, ktorá následne škodí nášmu zdraviu.

Cena: 150,00 €

Čo je Dornova metóda?
Za zakladateľa Dornovej metódy sa považuje nemec Dieter Dorn. Podľa Dorna vedie súčasný, sedavý spôsob života spolu s vysokou mierou stresu k deformitám chrbtice a panvy. Preto samotný Dorn vymyslel vlastnú jemnú Dornovu metódu, ktorá sa používa pri bolestiach chrbtice, kĺbov a pri ďalších poruchách pohybového aparátu spojených s nesprávnym držaním tela.
Ako sa Dornova metóda vykonáva?
Pomocou Dornovej metódy sa posunuté kĺbové plochy jemným tlakom palca alebo celej ruky uvádzajú do správnej polohy. U Dornovej metódy sa nepoužívajú prudké a násilné pohyby. Z tohto dôvodu u tejto metódy nedochádza k poškodeniu šliach, väzív alebo svalov. U porovnávania Dornovej metódy s inými podobnými metódami zistíme, že u metódy Dietera Dorna sa nesmie prekročiť prah bolesti. Základným predpokladom úspechu Dornovej metódy teda je aktívna spolupráca klienta pri ošetrovaní.
Aké sú výsledky Dornovej metódy?
Dornova metóda dokáže klienta zbaviť rôznych bolestí a ťažkostí pohybového aparátu. Rovnako dokáže zmierniť prejavy skoliózy a hyperkyfózy. Podľa Dorna sa naše svaly vždy riadia podľa pozície kĺbov a chrbtice. V prípade, že tieto nefungujú ako by mali, naše svaly sa takémuto držaniu tela prispôsobia a požadujú ho za správne. To znamená, že držia naše telo v nesprávnej pozícií, ktorá následne škodí nášmu zdraviu.
Ako rýchlo sa výsledky po aplikácii Dornovej metódy prejavia je individuálne. Už po dvoch vyšetreniach môže u klienta dôjsť k úľave a zlepšeniu zdravotného stavu. U ťažkých zdravotných prípadoch sa môže požadovaný efekt dostaviť až po niekoľkých mesiacoch.
U Dornovej metódy je potrebné dávať si pozor na kontraindikácie medzi, ktoré patria:
- osteoporóza v pokročilom štádiu
- stavy po operáciách chrbtice a po úrazoch (napr. zlomeniny)
- artróza v pokročilom štádiu
- vyskočená alebo operovaná medzistavcová platnička
- rakovina
- reumatoidná artritída
- Bechterovova choroba
- tehotenstvo
Keďže veľká časť problémov s pohybovým aparátom má psychickú príčinu, dochádza k spojeniu Dornovej metódy s rôznymi energetickými terapiami a masážami. Najčastejšie sa s ňou spája bankovanie a Breussova masáž.